3 thoughts on “Trái đất nằm nghiêng

  1. bạn Tiến đi tu về rồi đấy à? đắc đạo đc cái entry này hả? cao siu ghê
    chẹp, quay lưng lại chắc sợ nhìn vào mặt trời thì mù mắt đấy bạn tiến ạ… thế trái đất có nằm nghiêng ko? 1/2 vẫn thấy mặt trời… cái gì cũng phải điều độ :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *