3 thoughts on “tại sao phải nghĩ title ?

    • Đã "em" thì chắc chắn phải là gái rồi, chả lẽ lại là… thằng em tôi =)) Có điều đâu nhất thiết phải viết cho một ai đó cụ thể đâu.

      Mà tôi thỉnh thoảng cũng thở dài, đặc biệt là trước khi vươn vai :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *