Phù phiếm

*

*

Bỗng một ngày, tôi chợt thấy tất cả những gì đẹp đều gắn liền với sự phù phiếm.


*

*

*

*

*

*

Sợt Google  với từ khóa phù phiếm xem hình dung mặt mũi nó ra sao, thấy ngay những cái kiểu như thế này ở trang kết quả đầu tiên. Chả hiểu liên quan ở chỗ nào ? :|

 

*

*

One thought on “Phù phiếm

  1. phặc.Sợt hay thế:)). Nhưng mà cái kết luận trên có cực đoan quá ko. Đặc biệt là 2 chữ "tất cả" ;))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *