4 thoughts on “Những giấc mơ

  1. Ngày trước em có xem một bộ phim "giả tưởng" gì đó, đại loại là những ý niệm có từ kiếp trước vẫn được lưu giữ trước khi một con người "mới" tròn 2 tuổi. Có lẽ cậu bé kia đang ôn lại những bài học đó để rồi đến một lúc nào đó quên đi :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *