2 thoughts on “Người lớn

  1. cái câu này là anh viết hay đi lượm lặt đâu đó hả anh?
    Nghĩ 1 cách rất nông cạn là vì ng lớn đọc tác phẩm thiếu nhi muộn nên còn nhớ được và kể lại cho bọn trẻ con nghe.Phải ko nhỉ?
    Nhưng nếu nghĩ 1 cách sâu xa thì…:D
    Mà hơn nữa,hình như anh thừa chữ "TỪ" thứ nhất.Mâ nếu ko thừa thì câu có vẻ làm sao í :p

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *