2 thoughts on “Nước mắt và cá sấu

  1. Kì lạ hơn nữa, là tôi có thể đưa khăn giấy cho con cá sấu đang rơi nước mắt trước cái chết của một con cá sấu :P ^~^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *