3 thoughts on “Mièo

  1. Sọt ah ? Tầm thường quá ! Con meò nhà em vẫn thg` xuyên nằm trong mũ bảo hiểm của em lắc lư cơ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *