Gạch đầu dòng

Thực ra dường như những bàn thắng đẹp nhất lại được tạo bằng công sức của các thủ môn. Bạn đã bao giờ thấy trong số các bàn thắng đẹp, có bàn thắng nào chỉ đơn giản là trái bóng lăn nhè nhẹ vào khung thành bỏ trống chưa ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *