One thought on “Gạch đầu dòng

  1. Hi ban Lua,
    Trong lúc minh đang search internet về quyển Bay trên tổ chim cu, có đọc được đọc phần giới thiệu sách của bạn trên Sachhay.blog, nên nhờ bạn chỉ giúp:mua quyển sách này ở đâu? Mình tìm mãi không ra quyển sách này.
    Nếu bạn biết email cho mình biết nhe. Email cua minh thuyha7989@yahoo.com. Mình đang ở Saigon.
    Cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *