One thought on “Gạch đầu dòng

  • October 30, 2008 at 7:34 PM
    Permalink

    nẫu

    Reply

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: