2 thoughts on “Gạch đầu dòng

  1. con người ta sống chẳng phải cũng chỉ mong có hạnh phúc, có thanh thản hay sao? chẳng phải tự mình cũng có thể cảm nhận được có chữ chân trong lời cảm ơn hay xin lỗi hay sao? em bé lăn tăn vớ vẩn quá:-w

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *