One thought on “Gạch đầu dòng

  1. có 1 câu thế này "Tát chết đứa nào chửi bậy ăn nói mất dậy"

    … nhưng có khi… là "Tự tát mình trước"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *