Gạch đầu dòng

Tôi sẽ thực là kẻ bất hạnh nếu một buổi sáng mùa thu nào đó, tôi bật máy tính, vào folder Natural Sounds, mở file âm thanh mang tên Ocean Waves.mp3 chẳng hạn, để được nghe tiếng sóng vỗ, hay một file khác, Morning Songbirds.mp3 chẳng hạn, để được nghe tiếng chim hót.

Lúc ấy, tất cả những gì tôi nhớ chỉ là những filename.

2 thoughts on “Gạch đầu dòng

  1. em bé già, bản này chị cũng có, trong cái đĩa người ta dùng rất nhiều trong các spa để thư giãn. Thư giãn đi nào>:D<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *