5 thoughts on “Entry for May 19, 2008

  1. Chị Gin khen cái hình minh họa chứ ko khen cái nội dung à ? hic
    @mấy bạn còn lại: hiểu sai ý tôi rồi :))

  2. trong được có mất trong mất có được kiểu như hoạ -phúc ấy. nhưng mà chẹp….ko hỉu jì hết á. mất cái jì?! tất cả hay cả tất;))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *