Gạch đầu dòng người thú

Hồi học lớp 4, tôi có thể đánh nhau một cách sòng phẳng với bọn lớp 5, và rồi mọi chuyện được giải quyết như giữa những người đàn ông. Còn bây giờ, khi tôi đã là một người đàn ông, mọi chuyện được giải quyết như giữa những con thú. Tất nhiên, có những con thú đầy móng vuốt và cũng có những con thú khác, hèn nhát.

One thought on “Gạch đầu dòng người thú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *