5 thoughts on “Khéo

  1. Cứ tà tà và rảnh rang xuề xòa như chị em mình là sống ổn hả em? Cứ buồn buồn leo lên rong đuổi là cười hà hà thỏa mãn hả em :)

    • vấn đề ở chỗ không phải ai cũng thấy. Vải thưa sao che được mắt thánh. Vả lại, tớ không tin người ta không có khả năng nhận thấy cái nào là thực lòng, cái nào là khéo.

  2. Tớ từng gặp vài người quá khéo, nên có lẽ là hiểu được cái cậu viết.
    Họ còn làm tớ sợ nữa. Sợ vì chẳng biết đâu mới là khuôn mặt thật của họ. Sợ vì quen nhau đã lâu như thế, mà hóa ra thứ ta biết về họ chỉ là một chữ khéo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *