Mình là mình thích cái gì nó cũng phải rõ ràng, nên ra tay soạn cái hợp đồng hôn nhân, sau này lấy nhau về đỡ cãi nhau. Hợp đồng hôn nhân của mình dự kiến có những điều khoản như thế này:

 IMG_3205 [640x480]IMG_3201 [640x480]IMG_3202 [640x480]

Thế nhé, hợi rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà làm thôi nhé.

Hợp đồng hôn nhân
Tagged on:     

One thought on “Hợp đồng hôn nhân

  • June 1, 2013 at 3:42 PM
    Permalink

    :3 Này không phải là đểu thường đâu!!!

    Reply

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: