Hà Nội mùa thu…

Trong tiết trời Hà Nội rón rén vào thu, trời toàn mây chả thấy nắng đâu, từng cơn gió nhè nhẹ thổi loạn lên mỗi cơn một hướng làm hàng cây lay động lung tung, những chiếc lá vàng rời cành lửng lơ rơi xuống đất, em phóng xe trên đường, trong ví còn tám nghìn đồng chẵn, sau khi đổ xăng hết hai lăm nghìn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *