2 thoughts on “Hà Nội xưa – Thăng Long nay

  1. heee, cái ý tưởng hão huyền này, anh đã được nghe từ cách đây lâu lắm rồ, từ hồi kỉ niệm Hà Nội tròn 990 năm tuổi ý. Chẳng hiểu các bác rỗi rãi thế nào mà lại vẽ ra cái trò này. Vote một phiếu cho bất kì ý kiến nào phản đối ý ưởng trên:D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *