4 thoughts on “Gạch đầu dòng khập khiễng

  1. Tỉ như so sánh mũi con ỉn với mông con khỉ?
    Đâu phải vì khập khiễng mà cái gì cũng có thể chắp vá vào như vậy được? Thoải mái cũng là một từ rất mơ hồ..

    • bạn vẫn vậy, mới chỉ đọc được những gì tôi viết mà chưa biết đọc những gì tôi không viết. Thường cái ý tại ngôn ngoại mới là cái người ta muốn nói chứ không phải những thứ hiện sờ sờ trước mắt đâu.

      Bạn biết khái niệm Mẫu số chung trong toán học không ? Sự thoải mái nằm ở chỗ đó đấy, có điều người ta có tìm được ra nó hay không thôi. Đấy là nói về những gì tôi viết, còn những gì tôi không viết, dành cho bạn tự nghĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *