Gạch đầu dòng sột soạt

Dường như những gì đã trải qua trong cuộc đời này đều được ghi vào một cuốn sổ, với những nét chữ khi đậm khi nhạt, khi tròn trịa, khi nguệch ngoạc, có khi có cả… hình minh họa.

Thỉnh thoảng cũng có những đêm tôi mất ngủ, không phải bởi những gì được ghi chép trong cuốn sổ cuộc đời đó, mà vì tiếng sột soạt khi lần giở những trang giấy khô quăn queo ram ráp.

2 thoughts on “Gạch đầu dòng sột soạt

    • ơ chuẩn ! Là hình con trăn vừa nuốt một con voi mà người lớn ai cũng tưởng là cái mũ :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *