One thought on “Gạch đầu dòng giết thời gian

  • August 2, 2010 at 5:47 PM
    Permalink

    Giết người (hay giết cái gì gì) đều có năm bảy cách mà cậu. Giết lộ liễu quá thì chúng nó kêu, vậy thì giết tinh vi lên :D, mà mình vẫn có lợi.

    Reply

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: