Gạch đầu dòng cho bầy gián

*

*           *

Thỉnh thoảng cảm thấy có gì đó giống gói chocolate ăn dở quẳng lên nóc tủ , lâu ngày rơi vào một góc kẹt nào đó và bị quên béng đi, để rồi hàng đêm, bầy gián sục sạo làm phát ra những tiếng rào rạo xa xôi thoắt ẩn thoắt hiện, dù rất có thể nó đã bị ăn đến rỗng từ nhiều đêm trước.


*           *

*

One thought on “Gạch đầu dòng cho bầy gián

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *