3 thoughts on “Entry for June, 12th, 2009

  1. Chia buồn cùng anh và gi đình. Đời người, có lẽ ai cũng một lần phải trải qua cảm giác tuột khỏi tay người thân yêu của mình. Âu cũng là số trời cả. Hi vọng bà ngoại anh được yên nghỉ nơi chín suối. Và anh, đừng quá đau buồn nhé. Sắp thi rồi anh hãy cố gắng lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *