One thought on “Chỉ là để đánh dấu

  • August 15, 2011 at 3:35 PM
    Permalink

    Vậy nên phải để lại dấu, hè he

    Reply

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: