Chân dung tự họa

*

*              *

Mở cửa phòng tắm bước ra,  vừa chui đầu vào cái áo cộc tay rách lưng, vừa nghêu ngao Một chiếc áo nhỏ, chẳng làm nên thầy tuuu…. rồi tịt ngóm, vì đoạn sau chưa biết hát thế nào…


*

*              *

8 thoughts on “Chân dung tự họa

    • Là The Wheat Field with Cypresses. Hê hê, tớ không biết xem tranh nhưng thích tranh Van Gogh, định lấy The Starry Night để kia nhưng nghĩ thế nào lại dùng bức này :D

  1. Mình không làm Van "Gốc" được thì có thể tập tành làm Van "Ngọn" bạn Lửa ạ. Nếu bạn Lửa thích một bức chân dung tự họa thì cứ tự họa thử cho mọi người chiêm ngưỡng. Vẽ không cần phải đẹp mới vung tay phết bút đâu, hị hị …

    Lâu lâu buồn bạn Dê cũng có thử làm "Ngọn" mấy lần đấy, cũng vui ra phết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *