Bảo vệ vườn hoa bị qui là “bóp méo sự thật”?

06:40′ 20/04/2009 (GMT+7)

– Được phỏng vấn tình cờ trên đường hoặc gõ cửa bất chợt để hỏi ý kiến về vườn hoa Con Voi, rất đông cư dân Trung Tự thẳng thắn đưa ra quan điểm phản đối công trình kiên cố, mong giữ lại vườn hoa – sau đó đều bị qui là “bóp méo sự thật xung quanh việc thực hiện dự án”, “đi ngược với nguyện vọng của đại đa số nhân dân trong phường”…

http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2009/04/842943/


Chỉ đưa link, không bình luận

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?

%d bloggers like this: