Ảo tưởng

Có một số người luôn giữ ảo tưởng trong tiềm thức rằng mình thật lịch lãm khi dùng những thuật ngữ kiểu “éo” hay “shit” hoặc “fuck” thay vì chính từ gốc của nó trong tiếng Việt.

Một số người khác không cần quan tâm đến việc mình đang dùng “shit” hay “cứt”, chỉ cần biết rằng họ đang dùng là đủ. Họ được coi là những người cấp tiến.

One thought on “Ảo tưởng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *