3 thoughts on “Dans le port d'Amsterdam

    • bác này nổi bật nhất với vai trò nhà thơ mà. Nhưng quan trọng hơn là khả năng thể hiện của bác ấy, được thường được miêu tả là: sởn gai ốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *